Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/01/2020 06:13 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Những chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Huyện Hương Sơn nằm ở phía Tây tỉnh Hà Tĩnh, giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với đường biên giới 56km, diện tích tự nhiên 110.414ha, với tổng dân số 117.578 người.

            Có Quốc lộ 8A nối liền với các nước trong khu vực Đông Nam Á qua cửa khẩu Quốc tế  cầu Treo, có 19,8 km đường Hồ Chí Minh đi qua 7 xã, thị trấn, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung và cũng là điều kiện thuận lợi để du nhập và phát triển các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Toàn huyện có 32 xã, thị trấn, trong đó có 14 xã, thị trấn có đồng bào theo đạo Công giáo, phân bố ở 130 xóm, khối. Tính đến nay trên địa bàn huyện Hương Sơn có 5 xứ, 21 họ đạo.

         Vào khoảng thập kỷ thứ 4 của thế kỷ XIX, một số ngư dân theo đạo Công giáo theo con sông Ngàn Phố lên làm ăn sinh sống tại vùng hạ của huyện Hương Sơn và đến năm 1868, họ đã xây dựng nhà thờ ở xã Sơn Châu mà ngày nay được gọi là xứ Đông Tràng để tiện cho việc thực hiện nghi lễ cầu nguyện.

 

         Xu hướng sống tốt đời đẹp đạo vẫn là xu hướng chủ đạo, hoạt động tôn giáo cơ bản diễn ra bình thường. Kết quả đạt được trong công tác đối với đạo Công giáo ở Hương Sơn là do làm tốt công tác vận động quần chúng tín đồ Công giáo cụ thể ở các mặt sau đây:

 

         Về đời sống kinh tế: Trong những năm qua các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã quan tâm phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo trong vùng đồng bào có đạo nên bộ mặt địa bàn cộng đồng giáo dân sinh sống đã có nhiều thay đổi, thậm chí có nhiều mặt vượt trội so với các cộng đồng khác như: một số hộ ở thị trấn Phố Châu, Sơn Diệm, Sơn Kim, Sơn Giang....Đến nay nguồn vốn trong các tổ chức Hội lên tới 63 tỷ đồng, trong đó bà con giáo dân sinh sống chiếm 17,3 tỷ đồng, nhờ vậy các mô hình kinh tế gia đình, gia trại, trang trại phát triển khá mạnh.

 

         Về đời sống văn hóa - xã hội:

 

         Các tập tục lạc hậu, hình thức mê tín dị đoan rất ít gặp trên địa bàn có người Công giáo sinh sống. Do ý thức giáo dân đã có sự thay đổi cơ bản nên thời gian qua công tác giáo dục ở vùng có đồng bào theo đạo Công giáo đã có nhiều tiến bộ, không ít gia đình có 2 - 3 con theo học đại học. Mặt khác dân số gia đình và chăm sóc sức khỏe nhân dân, số đông giáo dân vẫn dùng biện pháp tránh thai khác nhau, trừ nạo thai. Xuất hiện nhiều xứ, họ 4 - 5 năm liền không có người sinh con thứ 3, như : họ giáo Hà Tân - Sơn Tây, tuy nhiên do nhiều ràng buộc về tâm lý, điều kiện, hoàn cảnh kinh tế, văn hóa nên nhiều xứ đạo còn gặp khó khăn, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn khá cao. Hiện nay có 410 hộ có từ 3 con trở lên.

 

         Đặc biệt năm vừa qua, toàn huyện đã có 134 khu dân cư tiên tiến trong đó có 52 khu dân cư vùng giáo. Công tác tuyên truyền chủ trương chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào Công giáo đã đạt những kết quả quan trọng. Ngoài việc tăng cường tổ chức các hội nghị phổ biến chính sách tôn giáo cho cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, chính quyền địa phương còn thường xuyên tổ chức cho tín đồ chức sắc các tôn giáo trong đó có đạo Công giáo học tập về chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

 

         Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo trong tình hình mới cho chức sắc, chức việc Công giáo, như Nghị Quyết 24, Nghị quyết 25; chỉ thị 37 của Bộ chính trị; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 22 của Chính phủ. Trong 6 năm ( 2009-2011), huyện Hương Sơn đã tổ chức 5 lớp phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo cho các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo với trên 700 lượt người tham gia. Ban Dân vận huyện ủy tham mưu cho huyện mở lớp bồi dưỡng về công tác tôn giáo cho cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở do giảng viên - Ban dân vận Trung ương trực tiếp lên lớp.

 

         Hàng năm, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp tốt với các ngành chức năng triển khai việc quán triệt , học tập các Nghị Quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo cho các chức sắc, chức việc tôn giáo.

 

        Việc xây dựng bộ máy làm công tác tôn giáo, lực lượng cốt cán là người Công giáo và quản lý đối với đạo Công giáo ở huyện Hương Sơn những năm qua đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Công tác phát triển đảng viên là người Công giáo đã có nhiều cố gắng. Đến nay toàn huyện đã có 54 đảng viên là người Công giáo. Trong đó có cán bộ, công chức cấp xã và cấp huyện, cán bộ các cơ quan huyện có 05 người, 02 người là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, 22 đảng viên Công giáo tham gia Hội đồng nhân dân xã; có 2 cán bộ chủ chốt và 8 công chức cấp xã.

     Nhìn chung đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở Hương Sơn đã được kiện toàn, củng cố cả về số lượng và chất lượng; 1 Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện phụ trách tôn giáo, 1 chức danh chính quyền trách phụ tôn giáo; cơ quan an ninh, quân sự đều có cán bộ phụ trách tôn giáo, có 1 cán bộ có trình độ cử nhân về tôn giáo học. Huyện Hương Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo công tác tôn giáo do Phó Bí thư thường trực huyện ủy làm trưởng ban, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm phó ban và thành viên gồm các cơ quan, ban ngành như : Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Công an, Phòng Tôn giáo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Ban chỉ đạo hàng tháng, hàng quý đều giao ban nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo để có hướng giải quyết kịp thời.

     Hàng năm giữa huyện ủy, ủy ban nhân dân, UBMTTQ và các ngành với các linh mục, Hội đồng mục vụ giáo xứ, họ đạo đều có các buổi thăm hỏi lẫn nhau, nhân dịp các ngày lễ trọng của Công giáo như lễ Giáng sinh cũng như các ngày lễ lớn của đất nước như ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngày Quốc khánh. Giữa các ban ngành với các chức sắc Công giáo thường xuyên có các buổi trao đổi, thông tin cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội cũng như tình hình hoạt động của đạo Công giáo, tổ chức các buổi giao lưu thể thao giữa các chức sắc tôn giáo với lãnh đạo của huyện đã tạo được mối quan hệ tốt đẹp.

     Công tác vận động quần chúng theo đạo Công giáo tham gia các tổ chức xã hội, các đoàn thể quần chúng đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ. Do đó, số tín đồ Công giáo tham gia sinh hoạt đoàn, hội tăng lên đáng kể; điển hình như xã có trên 30% dân số theo đạo Công giáo như: Sơn Lâm tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên sinh hoạt tổ chức hội rất cao: Hội LHPN đạt 81%, Nông dân đạt 72%; xã Sơn Châu có đến 100% hội viên Hội phụ nữ , hội Nông dân tham gia sinh hoạt hội.

     Trong quá trình vận động quần chúng tín đồ Công giáo của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Hương Sơn luôn có sự kết hợp nhuần nhuyễn hai mặt: "Yêu nước và kính chúa", làm tốt công tác tranh thủ các chức sắc, thông qua chức sắc để quản lý các hoạt động của giáo hội, thông qua giáo hội để hướng đẫn các tín đồ. Mặt khác thực sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bà con tín đồ nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần tự giác tham gia, từ đó tuyên truyền, vận động, quan tâm đến đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng, gắn bó việc đạo, việc đời./.

 

Lê Thị Thanh Huyền

Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh

Những chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở huyện Hương Sơn, Hà TĩnhCó Quốc lộ 8A nối liền với các nước trong khu vực Đông Nam Á qua cửa khẩu Quốc tế   cầu Treo, có 19,8 km đường Hồ Chí Minh đi qua 7 xã, thị trấn, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung và cũng là điều kiện thuận lợi để du nhập
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Cần Thơ: Chỉ thị 01của Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện pháp lý đối với công dân có đạo
Kinh nghiệm liên kết mở các lớp bồi dưỡng về vấn đề tôn giáo tại tỉnh Quảng Trị
Vài suy nghĩ về công tác bồi dưỡng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo ở tỉnh Nghệ An
Tăng cường quốc phòng-an ninh đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn