Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/10/2020 04:50 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Khẳng định rõ hơn những đóng góp của tôn giáo trong sự phát triển của đất nước
Quang cảnh cuộc họp

Ngày 03/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tư vấn về tôn giáo khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cuộc họp nhằm kiện toàn Hội đồng Tư vấn về tôn giáo khóa IX; cho ý kiến về chương trình hoạt động toàn khóa và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Hội đồng.

Huy động nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng đất nước

Trong phiên họp đầu tiên sau khi được kiện toàn, các thành viên Hội đồng đã tập trung góp ý vào việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn UBTƯMTTQ Việt Nam; thảo luận cho ý kiến vào kế hoạch hoạt động toàn khóa và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Theo GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác tôn giáo của Mặt trận và thực tiễn tình hình tôn giáo hiện nay, trong nhiệm kỳ IX, Ban Chủ nhiệm Hội đồng sẽ tư vấn cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch tiếp tục tham gia xây dựng và hoàn thiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chủ động và tập trung tư vấn cho Ban Thường trực phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương liên quan tổ chức rà soát các chính sách, pháp luật liên quan để sửa đổi, bổ sung và phối hợp, hỗ trợ các tôn giáo tham gia hiệu quả việc thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động về y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, an sinh xã hội; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo.


GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về tôn giáo Ủy ban MTTQVN phát biểu

GS.TS. Đỗ Quang Hưng cũng khẳng định, trong nhiệm kỳ này, Hội đồng sẽ tư vấn cho Ban Thường trực tăng cường tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Đoàn Chủ tịch với các tổ chức và lãnh đạo các tôn giáo; thường xuyên tập hợp tâm tư, nguyện vọng và những nhu cầu, kiến nghị của đồng bào các tôn giáo để tư vấn, đề xuất với Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước kịp thời, giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng và tránh những bức xúc, điểm nóng trong vùng đồng bào các tôn giáo.

Góp ý vào chương trình hoạt động toàn khóa và  các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, ông Trần Đình Phùng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng cho rằng, Hội đồng cần quan tâm đến việc khảo sát, điều tra để nắm bắt tình hình tôn giáo, nguồn lực tôn giáo, đời sống tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh của Nhân dân. Cùng với đó, Hội đồng nên có những hướng mới để nghiên cứu mối quan hệ giữa tín ngưỡng, tôn giáo với dân tộc đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ.

Ông Trần Đình Phùng cũng đề nghị, trong năm 2020, Hội đồng tiếp tục phối hợp với Ban Tôn giáo để tư vấn cho Ban Thường trực triển khai chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt là việc huy động sự tham gia của các tổ chức tôn giáo trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nêu quan điểm của mình, PGS. TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo đề nghị, trong nhiệm kỳ này, Hội đồng cần tư vấn cho Ban Thường trực tổ chức các Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn Chủ tịch với các tổ chức tôn giáo từ đó tăng cường đoàn kết các tôn giáo vì mục tiêu phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Hội đồng nên chủ động tư vấn cho Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt trong việc xây dựng văn hóa tích cực, tốt đẹp trong các tôn giáo; tăng cường các hoạt động truyền thông về tôn giáo; tổ chức các hội nghị biểu dương để nhân rộng những mô hình, điển hình trong các tôn giáo.

Góp ý vào các hoạt động trọng tâm của Hội đồng, PGS.TS. Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng cho rằng, bên cạnh việc tập trung tư vấn cho Ban Thường trực về những vấn đề trong lĩnh vực tôn giáo, Hội đồng cần quan tâm tư vấn trong lĩnh vực tín ngưỡng, tâm linh. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu được vai trò và hoạt động của các tôn giáo; tư vấn cho Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam sắp xếp và đề ra kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trong hệ thống Mặt trận…

Đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc


Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực khẳng định, một trong những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ IX là tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận. Việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn về tôn giáo nhằm phát huy tri thức, kinh nghiệm, uy tín của các vị thành viên Hội đồng tư vấn hướng tới mục tiêu đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của Hội đồng trong tư vấn, giám sát các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp, nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng đất nước.

Nhấn mạnh thời gian qua, các Tôn giáo đã có nhiều đóng góp tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hoạt động thiết thực ở các cộng đồng và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần quan trọng cùng cả nước bước đầu kiểm soát hiệu quả, chống sự lây lan của dịch bệnh tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chia sẻ, trước tình trạng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh chóng ở một số quốc gia, với số lượng người nhiễm và tử vong do dịch bệnh tiếp tục tăng, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa ban hành Công văn số 603/MTTW-BTT đề nghị các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, mỗi thành viên Hội đồng tư vấn về Tôn giáo, bằng vai trò và uy tín của mình, tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức Tôn giáo tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc” mà Đảng, Nhà nước, MTTQ kỳ vọng.

Từ những ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong muốn, mỗi thành viên Hội đồng sẽ cùng với Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động tiếp xúc, đối thoại, tọa đàm, giám sát và góp ý, phản biện vào các văn bản liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó góp phần khẳng định rõ hơn những đóng góp của tôn giáo trong sự phát triển của đất nước./.

Theo mttqvn.org.vn

Khẳng định rõ hơn những đóng góp của tôn giáo trong sự phát triển của đất nướcCuộc họp nhằm kiện toàn Hội đồng Tư vấn về tôn giáo khóa IX cho ý kiến về chương trình hoạt động toàn khóa và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Hội đồng. Huy động nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng đất nước Trong phiên họp đầu tiên sau khi
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Hà Tĩnh triển khai đề án nâng cao hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới
Bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tôn giáo TP. Đà Nẵng
An Giang nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mới
Nghi lễ ra quân đánh bắt hải sản của ngư dân xã Bình Châu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Di tích hoạt động trở lại phải đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình thăm bà con ngư dân thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn chuẩn bị ra khơi sản xuất đầu năm 2020
Chính quyền tỉnh Đồng Tháp phối hợp các tổ chức tôn giáo tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra
Ban Tôn giáo Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Đức Chí Tôn đạo Cao Đài
Bắc Ninh: Triển lãm, trưng bày Bảo vật quốc gia Mộc bản chùa Bổ Đà
Bảo đảm mùa lễ hội chùa Hương năm 2020 văn minh, an toàn
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hai ngôi chùa lập kỷ lục ở Bình Dương
Nhiều hoạt động chăm lo tại ngày hội Thanh niên các dân tộc, tôn giáo
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn