Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/02/2020 08:49 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Kết nạp đảng viên là người có đạo ở Kim Sơn
Chi bộ thôn Khanh Hải (xã Văn Hải, Kim Sơn) kết nạp đảng viên là người có đạo, tháng 7-2019

Thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị về kết nạp đảng viên là người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 4-8-2008 về tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với chủ doanh nghiệp và quần chúng là người có đạo. Tại Kim Sơn, số lượng quần chúng ưu tú là người có đạo được kết nạp vào Đảng ngày càng tăng và chất lượng được nâng lên.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên là người có đạo, Huyện ủy Kim Sơn đã tập trung xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 30-8-2008 về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên đối với quần chúng có đạo; Thông tri số 19-TT/HU ngày 11-9-2008 về đẩy mạnh công tác kết nạp Đảng nhằm thành lập chi bộ ở những xóm chưa có đảng viên, xóm thuộc chi bộ ghép… Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, giác ngộ cho đồng bào có đạo hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, từ đó tích cực phấn đấu vào Đảng. Hằng năm, huyện mở 4 - 5 lớp nhận thức về Đảng, mỗi lớp trung bình từ 70 đến 100 học viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nghiên cứu phối hợp với một số xã vùng khó khăn, đông đồng bào có đạo mở các bồi lớp nhận thức ngay tại cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng có đạo tham gia học tập nâng cao nhận thức, giác ngộ về Đảng… Đặc biệt, khi Đảng ta phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo về việc tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện. Trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động, Kim Sơn đã tổ chức 4 lớp học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại huyện cho các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo với 1.384 lượt người tham gia, trong đó có 1 lớp học chung cho cả hai tôn giáo, 2 lớp cho đạo Phật và 1 lớp cho đạo Công giáo. Ngoài ra các xã có đông đồng bào có đạo cũng tổ chức học tập với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Do đó đã góp phần nâng cao nhận thức, giác ngộ về Đảng cho đồng bào có đạo.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho đảng bộ các xã, thị trấn, trong đó có chỉ tiêu về kết nạp đảng viên là người có đạo. Trên cơ sở chỉ tiêu huyện giao, đảng ủy các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ trực thuộc về phát triển đảng viên, trong đó quan tâm, chú trọng tới những chi bộ khó khăn, ít đảng viên, đảng viên tuổi cao, sức yếu. Từ năm 2004 đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 438 đảng viên là người có đạo.

Ngoài việc kết nạp đảng viên ở các thôn, xóm, phố và các cơ quan, đơn vị, những năm qua Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Sơn thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện chú trọng bồi dưỡng những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, có nhiều đóng góp trong các hoạt động, phong trào của nhà trường để phát triển đảng viên, trong đó quan tâm đến các em học sinh là người có đạo. Chỉ đạo các đoàn thể quần chúng, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ để xét đi học các lớp nhận thức về Đảng và giao nhiệm vụ để thử thách, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các em phấn đấu vào Đảng. Từ năm 2006 đến nay, toàn huyện Kim Sơn đã kết nạp 136 quần chúng ưu tú là học sinh các trường trung học phổ thông vào Đảng, trong đó có 25 học sinh là người có đạo.

Việc tổ chức lễ kết nạp đảng viên là người có đạo vào Đảng ở một số chi bộ cũng có sự linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng quy định của Điều lệ Đảng, vừa bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Trong lễ kết nạp đảng viên, nhiều chi bộ đã mời người thân trong gia đình, đại diện các đoàn thể chính trị-xã hội đến dự, qua đó người có đạo vào Đảng và người thân của họ đều cảm thấy vinh dự, tự hào, thấy được vai trò, trách nhiệm của mình và của gia đình trong việc chấp hành và vận động họ hàng, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hương ước, quy ước của địa phương.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kết nạp đảng viên là người có đạo, Huyện ủy Kim Sơn tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên. Chủ động phát hiện, lựa chọn quần chúng trưởng thành qua các phong trào, hoạt động ở cơ sở cử đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng cảm tình Đảng, tạo nguồn cho các năm sau. Rà soát đối tượng quần chúng là người có đạo đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng để bồi dưỡng, hướng dẫn làm hồ sơ kết nạp vào Đảng.

Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức, lối sống văn hoá, ý thức công dân, đồng thời tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chính sách đại đoàn kết dân tộc, chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua; giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, từ đó củng cố niềm tin của đồng bào có đạo đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Theo Tạp chí Xây Dựng Đảng

Kết nạp đảng viên là người có đạo ở Kim SơnĐể làm tốt công tác phát triển đảng viên là người có đạo, Huyện ủy Kim Sơn đã tập trung xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 30-8-2008 về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên đối với quần chúng có đạo Thông tri
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Krông Bông (Đăk Lăk): Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống
Bến Tre tập huấn công tác tôn giáo năm 2019
Ngày hội thanh niên các tôn giáo năm 2019 tại thành phố Đà Nẵng
Tỉnh Quảng Bình thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân lễ Vu Lan báo hiếu 2019
Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Đạ Tẻh
Xã Quang Lộc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo
6 tháng đầu năm, lĩnh vực văn hóa đạt nhiều kết quả nổi bật
Quảng Bình: Bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền năm 2019
Ban Tôn giáo tỉnh An Giang đến thăm và làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa
Không đốt vàng mã tại di tích Tháp Bà Ponagar
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn