Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 25/01/2020 08:15 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2018
Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho 14 tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên tại tỉnh Kon Tum

Hiện nay, tỉnh Kon Tum có 07 cơ sở tín ngưỡng  (trong đó có 02 cơ sở đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh); có 05 tôn giáo(Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Tin lành và Phật giáo Hòa Hảo) với tổng số 218.367 tín đồ (trong đó có 154.883 tín đồ DTTS); 203 chức sắc; 204 nhà tu hành là nữ tu Công giáo; 137 cơ sở tôn giáo hợp pháp.

Tỉnh Kon Tum có trên 520.000 người, trong đó có 213.566 người theo tôn giáo (chiếm 41.4% dân số). Nhìn chung, trong năm 2018, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum cơ bản diễn ra bình thường, ổn định, tuân thủ pháp luật. Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động  từ thiện, nhân đạo và các phong trào do địa phương phát động.

Việc xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tín ngưỡng, tôn giáo  Nghị định số 162/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (gọi tắt là Nghị định 162 của Chính phủ), Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh: ban hành văn bản để chỉ đạo các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; công bố, niêm yết bộ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh để các cấp, các ngành, tổ chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo có cơ sở áp dụng, thực hiện.

Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc,  tín đồ các tôn giáo.

Trên cơ sở kế hoạch do UBND tỉnh ban hành, Sở Nội vụ đã tập trung tham mưu và triển khai công tác bồi dưỡng, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo với kết quả đạt được như sau:

Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ: tổ chức hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 640 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, công chức trực tiếp tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 300 công chức làm công tác tôn giáo của 14 tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.

Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 350 chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho 110 công chức làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Ban Tôn giáo tỉnh biên tập, phát hành hơn 2.400 quyển tài liệu hỏi đáp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để các cấp, các ngành, chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo nghiên cứu.

Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Qua công tác tuyên truyền, quán triệt đã giúp cho cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tôn giáo; hiểu rõ những quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định số 162/NĐ-CP, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh; đưa chủ trương, chính sách của Đảng, và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Đối với chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo ngày càng phấn khởi, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; chăm lo phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện; quyền làm chủ của nhân dân được mở rộng, phát huy; tinh thần cảnh giác cách mạng của nhân dân và quần chúng tín đồ được nâng cao; thực hiện sinh hoạt tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và giải quyết các nhu cầu, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo

Trong năm 2018, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn các tổ chức, chức sắc, tín đồ các tôn giáo tổ chức lễ trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tuân thủ quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ của giáo hội trong các dịp lễ trọng (như dịp lễ Phục sinh, Giáng sinh của đồng bào Công giáo và Tin lành; lễ Phật đản của Phật giáo…).

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo,  Ban Tôn giáo đã: phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết 36 đơn thư, nội dung có liên quan đến tôn giáo (trong đó: Công giáo 16 đơn; Phật giáo 16 đơn; Tin Lành 02 đơn, Cao đài 01 đơn, nội dung khác 01) theo quy định của pháp luật; ban hành 27 văn bản để trả lời đơn thư của các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo ủy quyền của UBND tỉnh; xem xét, giải quyết theo thẩm quyền việc Tòa Giám mục Kon Tum và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đăng ký bổ nhiệm cho 05 trường hợp làm chức việc - phụ trách các cơ sở tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; đăng ký mở lớp bồi dưỡng; tiếp nhận 08 văn bản tổ chức tôn giáo thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo cho các chức sắc.

Công tác thăm hỏi chức sắc, chức việc các tôn giáo:

Trong năm 2018, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh đã tổ chức nhiều đợt đi thăm, tặng quà chức sắc và các cơ sở tôn giáo nhân các dịp như Tết cổ truyền của dân tộc và các ngày lễ trọng của các tôn giáo (như lễ Giáng sinh của Công giáo, Tin Lành; lễ Phật đản của đạo Phật; ngày Khai đạo của đạo Cao đài...); thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo khi đau, ốm; hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở tôn giáo khi tổ chức động thổ, khánh thành cơ sở thờ tự...

Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum

nhân mùa Phật đản

Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng Giám mục Nguyễn Hùng Vị

nhân dịp lễ Noel 2018

Bên cạnh việc tổ chức thăm, hỏi, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum còn thường xuyên tổ chức gặp gỡ chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của họ cũng như xác định trách nhiệm của họ trong việc giáo dục tín đồ lòng yêu nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và ý thức chấp hành pháp luật. Với việc làm tốt công tác tranh thủ đối với chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo đã góp phần củng cố niềm tin của tín đồ, chức sắc vào chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Nhìn chung, với những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018 đã góp phần làm cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo ngày càng tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoạt động của các tôn giáo ngày càng đi vào nề nếp, ổn định, tuân thủ pháp luật; hoạt động tôn giáo trái pháp luật trong các tôn giáo thuyên giảm so với trước đã góp phần làm cho tình hình  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định. 

Ngọc Anh – Văn Đàm

Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2018Tỉnh Kon Tum có trên 520.000 người, trong đó có 213.566 người theo tôn giáo (chiếm 41.4% dân số). Nhìn chung, trong năm 2018, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum cơ bản diễn ra bình thường, ổn định, tuân thủ pháp luật. Chức sắc, chức việc,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tiếp Đoàn Hội thánh Báp-tít Việt Nam
Bắc Giang: Kiểm tra lễ hội, hoạt động văn hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2019
Đồng bào Công giáo huyện Hoài Đức Tp. Hà Nội với phong trào thi đua yêu nước
Lãnh đạo tỉnh An Giang chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 99 năm ngày Đản sinh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo
Phát huy nguồn lực của Phật giáo trong đời sống xã hội
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dự Lễ Giáng sinh năm 2018
Huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum tổ chức gặp mặt chức sắc và biểu dương tín đồ các tôn giáo tiêu biểu năm 2018
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận thăm chúc mừng Giáng sinh năm 2018
Ban Tôn giáo tỉnh Cà Mau thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2018
Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh tại Giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn