Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 29/10/2020 02:59 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Hoạt động của Nữ Phái Cao đài Minh Chơn Đạo (2008 – 2013)

Nền Đại Đạo tam Kỳ Phổ Độ được Đức Ngọc Hoàng Thượng đế tá danh Cao Đài khai sáng tại miền Nam Việt Nam vào năm Bính Dần (1926). Đến năm 1928, Đức Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang xuống miền Hậu Giang thành lập Phái Minh Chơn Đạo.

Trong những năm hình thành Phái Đạo, các chức sắc lãnh đạo đã thấy vai trò trách nhiệm và vị trí của Nữ Phái đối với: gia đình, xã hội và đạo đức. Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ, để Nữ Phái học tập và noi theo những đức tính tốt đẹp: bao dung, nhân hậu, đảm đang, trung trinh, tiết liệt…của các bậc anh thư, liệt nữ, nên Hội Thánh đã cho thành lập Đầu Phòng Nữ Phái để hướng dẫn Nữ Phái tu học, làm tốt nhiệm vụ công dân…

Trong nhiệm kỳ qua, nhằm phát huy truyền thống: “Phụng đạo – Yêu nước” và với chủ đề : Nữ Phái Minh Chơn Đạo : “Giỏi việc nước – Giỏi việc đạo – Đảm việc nhà”, mà Hội Nghị Nữ Phái đề ra, đã được Nữ Phái Minh Chơn Đạo tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ (2008 – 2013).

Để phát triển kinh tế đất nước nói chung, địa phương nói riêng, thực hiện: “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa”, Nữ Phái đã ra sức phấn đấu học tập, nâng cao trình độ, kiến thức mọi mặt… ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong việc đạo sự, đời sống và sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng và hợp pháp, thực hành tiết kiệm làm việc từ thiện, nhân đạo, xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng gia đình: “No ấm – bình đẳng – tiến bộ - hạnh phúc”.

 Trên cơ sở giữ gìn và phát huy nền văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc. Nữ Phái đã giáo dục con cháu giữ tốt hạnh Đạo, có lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh…Nhiều “Ông Bà – Cha Mẹ mẫu mực – Con cháu thảo hiền”. Giữ tốt tình làng nghĩa xóm, không sa vào tệ nạn xã hội, không vi phạm luật pháp nhà nước, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cảnh giác âm mưu diễn biến hòa bình. Nhiều gia đình được bình chọn: “ Gia đình văn hóa tiêu biểu” – “ Gia đình hiếu học”…

 Về tình hình kinh tế - xã hội giữ được thế ổn định và phát triển về mọi mặt, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng cao, trong đó có Nữ Phái. Vai trò của người Phụ nữ được đánh giá cao, không thể thiếu trong công cuộc đổi mới của đất nước mà mục tiêu: “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng văn minh” ; cũng như trong việc thực hiện Tôn chỉ, Mục đích “ Cứu khổ Nhơn sinh của Đạo Cao Đài”.

 Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, tình hình chung vẫn không ít khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới, biến đổi khí hậu toàn cầu nên thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt đã làm ảnh hưởng đến đời sống Nữ phái Minh Chơn Đạo. Nhưng với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cùng với sự quan tâm của Chính quyền, Mặt trận các cấp nên Nữ Phái đã thực hiện Chương trình hành đạo như sau:

I. Công tác đạo sự:

Để đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần nâng cao trình độ, kiến thức cho tín đồ, Hội thánh đã cho phát hành Thánh giáo tuyển tập 4 và 5, kinh cúng tứ thời 3.500 quyển. Ngoài việc mở lớp Hạnh đường tập trung tại Tòa Thánh, Ban thường trực Hội thánh, Đầu Phòng Nữ Phái, Ban đại diện tỉnh Đạo còn đi mở lớp bồi dưỡng, sinh hoạt Giáo lý tại các họ Đạo.

            Tài liệu học tập:

- Nguyên nhân khai đạo Cao đài

- Tôn chỉ - Mục đích cứu khổ Nhơn sanh của Đạo Cao đài;

- Tân Luật – Pháp Chánh Truyền;

- “ Chấn hưng Cơ Đạo – Cứu khổ Nhơn sanh – Phụng sự Tổ quốc”;

- Lễ Nghi – Nhạc Lễ

- Đạo lịnh 01 ( về Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Trị Sự - Ban Cai Quản ở Họ Đạo);

- Pháp lệnh tín ngưỡng – Tôn giáo; Nghị định 92/NĐ-Cp của Chính phủ.

- Phòng chống các tệ nạn xã hội, cảnh giác âm mưu diễn biến hòa bình .v.v.

Tổng cộng: 549 cuộc, 25.045 lượt người tham dự

Qua học tập đã giúp cho Nữ Phái được nâng cao trình độ, kiến thức nhiều mặt. Và càng khẳng định lập trường: “ Phụng Đạo – Yêu Nước”, tham gia các hoạt động từ thiện – xã hội, thực hiện tốt chương trình hành Đạo mà Đại Hội Đại biểu Nhơn sanh đề ra.

Nữ Phái đã kết hợp với Nam Phái đi thăm viếng, dự các cuộc lễ, hội, chúc tết của các Tôn giáo bạn, các Hội thánh và các tổ chức Cao đài trong khối giao lưu và cử người vào Ban soạn thảo Giáo lý chung và tham dự các lớp Hạnh đường Giáo lý, cùng tham gia các hoạt động từ thiện – xã hội.

II. Công tác từ thiện nhân đạo:

Tuy đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “ Lá lành đùm lá rách”  Nữ Phái đã đã vận động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo… bằng các hình thức như: cho mượn không lãi, bán chịu và hỗ trợ cây, con giống, giúp đỡ ngày công trị giá bằng 2.061.140.000đ. Vận động giúp đỡ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn bằng gạo, lúa, tiền, ngày công, trị giá bằng: 2.118.035.000 đ.

Thăm bệnh, tặng quà giúp tiền trị bệnh : 388.075.000 đ

Hưởng ứng ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” đã vận động được “ 81.500 quyển tập, 20.150 cây bút, 810 bộ sách giáo khoa, 16 chiếc xe đạp, 450 bộ đồng phục trị giá : 369.050.000đ

Hiến đất cất trường học 5 công trị giá : 300.000.000 đ

Nuôi 6 người già yếu tàn tật tại Thánh Thất.

Trong phong trào tương trợ giúp đỡ, cứu khó trợ nghèo là:

- Thuốc nam

80.306

thang

402.025.000đ

- Giúp tiền trị bệnh, thiên tai

764.132.000đ

- Gạo:

47.420

Kg

511.150.000đ

- Tặng quà:

3.170

Xuất quà

603.296.000đ

- Cầu, đường

2.297.050.000đ

- Nhà đại đoàn kết :

385.530.000đ

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa:

365.490.000đ

- Quỹ vì người nghèo:

280.290.000đ

- Cứu trợ bão lụt, hỏa hoạn:

198.319.000đ

- Nhà tình nghĩa, đông đội:

310.570.000đ

- Giúp 68 áo quan cho người nghèo (nhất là người dân tộc) trị giá: 267.000.000 đ

Trong phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan bảo vệ môi trường “xanh – sạch – đẹp”, thực hiện cuộc vận động: “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “ Xây dựng nông thôn mới” đã có 5.597 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 90,1% có nhiều hộ được bình chọn “ Gia đình văn hóa tiêu biểu” và “ Gia đình hiếu học”.

Một số chức sắc, chức việc, Đạo tâm nữ là thành viên Mặt trận Tổ Quốc, Hội Liên hiệp Phụ Nữ, Hội đồng nhân dân, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Nhà giáo ưu tú…và nhiều vị Nữ phái được trao tặng kỷ niệm chương “ Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, vì sự nghiệp đại đoàn kết của dân tộc”.

Hưởng ứng cuộc vận động: “ Ngày vì người nghèo”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” đã trao tặng 72 nhà tình thương, nhà 167, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội trị giá : 1.816.190.000đ.

Tổng kết các mặt công tác từ thiện trong 5 năm của Nữ Phái là: 6.752.490.000 đ.

Với thành tích đạt được trong 5 năm qua, Ủy Ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng: 2 bằng khen cho Nữ Phái Minh Chơn Đạo và nhiều Bằng khen cho tập thể Họ Đạo và cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. Hội Thánh đã tặng: 2 Bằng khen công đức cho Nữ Phái Minh Chơn Đạo, 49 Bằng khen công đức cho Nữ Phái các Họ Đạo, 306 Giấy khen công đức, 49 biểu dương công đức cho các Chức sắc, Chức việc, Đạo tâm nữ tiêu biểu.

Ngô Ngọc

Hoạt động của Nữ Phái Cao đài Minh Chơn Đạo (2008 – 2013)Trong những năm hình thành Phái Đạo, các chức sắc lãnh đạo đã thấy vai trò trách nhiệm và vị trí của Nữ Phái đối với: gia đình, xã hội và đạo đức. Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ, để Nữ Phái học tập và noi theo những đức tính tốt đẹp: bao
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Hội đồng Giám mục Việt Nam qua 12 kỳ Đại hội
Khái quát về Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)
Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Tìm hiểu về Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam
Khái quát lịch sử Hội thánh Tin lành Việt Nam
Bước đầu tìm hiểu Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam
Đường hướng hành đạo của Cao đài Ban Chỉnh đạo
Giới thiệu về Ngũ chi Minh đạo và Minh sư đạo tại Việt Nam
Khái quát về hệ phái Tin lành Mennonite trên thế giới và Việt Nam
Cao đài Đại đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi thực hiện phương tu “Cư trần bất nhiễm trần”
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hai ngôi chùa lập kỷ lục ở Bình Dương
Nhiều hoạt động chăm lo tại ngày hội Thanh niên các dân tộc, tôn giáo
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn