Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/01/2020 01:59 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Đầu sư Thượng Tám Thanh (Nguyễn Thành Tám), Chưởng quản Hội thánh Cao đài tòa thánh Tây Ninh “Hành đạo để thực hiện sự thương yêu và phụng sự nhơn sanh”

Nhân dịp Đại hội Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tổ chức thành công tại Nội ô Tòa thánh Tây Ninh, Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ phỏng vấn ông Đầu sư Thượng Tám Thanh (Nguyễn Thành Tám), Chưởng quản Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh. Sau đây là nội dung buổi phỏng vấn:

 

1. Xin ông Đầu sư cho biết khái quát về Cao đài Tây Ninh?

         Cao đài Tòa thánh Tây Ninh là tôn giáo ra đời ở Việt Nam (tại Tây Ninh) năm 1926 do các vị chức sắc tiền bồi có công sáng lập như Đức Quyền Giáo tông Lê Văn Trung, Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc, Đức Thượng phẩm Cao Quỳnh Cư, Đức Thượng sanh Cao Hoài Sang, Nữ Đầu sư Lâm Hương Thanh,… Cao đài Tây Ninh là Hội thánh duy nhất trong nền Đại Đạo được Đức Chí Tôn ban Tân luật, Pháp Chánh truyền là bộ luật gốc của Đạo Cao đài để chức sắc, tín đồ tu hành, thực hiện nghi lễ tôn giáo, xây dựng hệ thống tổ chức hành đạo đúng với chơn truyền.

Hội thánh đã tiến hành xây dựng Đền Thánh tạm vào năm 1927, đến năm 1931 khởi công xây dựng Đền Thánh chính thức. Năm 1947, ngôi Đền Thánh xây dựng hoàn thành, năm 1955 tổ chức lễ khánh thành. Đền ThánhTổ Đình Trung ương của Đạo Cao đài, tọa lạc tại thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đền Thánh là một công trình kiến trúc độc đáo, biểu tượng Bạch Ngọc Kinh tại thế, thể hiện ý nguyện của người tín đồ Cao đài với đức tin tuyệt đối nơi Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khu vực Nội ô Tòa thánh có diện tích 1km2 với nhiều công trình kiến trúc tôn giáo như Giáo tông đường, Hộ pháp đường, Đầu sư đường, Báo ân từ,… và các cơ quan cho chức sắc hành đạo tại Tòa thánh.

         2. Xin ông Đầu sư cho biết về thành quả hành đạo của Hội thánh Cao Đài Tây Ninh?

Từ khi thực hiện Hiến chương, đường hướng hành đạo mới đến nay, Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh đã tích cực hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, đoàn kết, động viên chức sắc, tín đồ tham gia các hoạt động văn hóa xã hội, kinh tế ở địa phương, đồng thời hướng dẫn tín đồ sinh hoạt tôn giáo theo đúng Hiến chương, Giáo luật của Đạo và chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, với mục tiêu “Tốt Đạo, đẹp Đời”. Nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ của Hội thánh hăng hái tham gia các phong trào thi đua, cũng như các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương. Hội thánh tập trung củng cố tổ chức, ổn định hành chánh đạo, tích cực làm từ thiện, nhân đạo, xã hội,... đạt nhiều kết quả tốt tạo được niềm tin trong nhơn sanh. Đặc biệt trong 5 năm qua, Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh đã chú trọng việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực hành đạo cho chức sắc. Các dịp lễ hội lớn được tổ chức trang nghiêm thu hút hàng vạn tín đồ, nhân dân tham dự. Từ những việc làm tích cực đó đã có tác động tốt đến đồng đạo ở nước ngoài, và có một số chức việc, tín đồ ở trong nước và nước ngoài đã trở về sinh hoạt với Hội thánh.

Gần 90 năm qua, Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh luôn luôn duy trì và giữ đúng giáo lý, giáo luật của nền Đạo, sinh hoạt tôn giáo ngày càng được củng cố, nâng cao về chất lượng, số lượng tín đồ phát triển nhanh, cơ sở tôn giáo Thánh thất, Điện thờ Phật Mẫu được tu bổ, sửa chữa, xây dựng mới ngày càng khang trang. Hiện nay, tôn giáo Cao đài Tòa thánh Tây Ninh có khoảng trên 2,5 triệu tín đồ, hơn hai ngàn chức sắc, hơn hai vạn chức việc, trên 500 Thánh thất, Điện thờ Phật Mẫu, phạm vi hoạt động ở 39 tỉnh, thành phố.

 

         3. Xin ông Đầu sư cho biết những nét mới trong hoạt động tôn giáo của Hội thánh Cao đài Tây Ninh trong thời gian qua?

         Từ năm 2008, Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh thực hiện việc hành đạo theo đúng Tân luật, Pháp Chánh truyền nguyên bản, điều hành việc Đạo do các cơ quan đảm trách có Cửu viện nam nữ thực hiện theo nhiệm vụ được giao, xử lý các công việc hành chánh đạo, giải quyết những vướng mắc của Họ đạo cơ sở, Ban Đại diện Hội thánh tại tỉnh, thành phố và tạo điều kiện cho nhơn sanh được đảm bảo về pháp lý hoạt động tôn giáo theo đúng pháp luật Nhà nước. Lãnh đạo cao nhất của Hội thánh có Thường trực Hội thánh để giải quyết những vấn đề trọng yếu của nền Đạo gồm 01 vị Chưởng quản, 02 vị Phó Chưởng quản và 04 vị Chánh Phối sư nam nữ. Với tinh thần hành đạo tập thể để thực hiện sự thương yêu, phục vụ chúng sanh, Thường trực Hội thánh luôn đảm bảo về mặt đạo pháp và giáo lý, giúp cho các Họ đạo được hoạt động tốt nhất.

         Một điều đáng mừng là những năm gần đây, Hội thánh đã chú trọng giải quyết những nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Cao đài Tây Ninh ở nước ngoài. Trong kỳ Đại hội Hội thánh năm 2012, Hội thánh đã bổ nhiệm và xét cầu phong, cầu thăng cho chức sắc, chức việc ở nước ngoài, tạo được không khí vui mừng, phấn khởi cho đồng đạo Cao đài Tây Ninh hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Hiện nay, Hội thánh đã bổ nhiệm một chức sắc làm Trưởng Ban Đại diện Hội thánh ở nước ngoài và đề nghị Nhà nước xem xét, chấp thuận việc công nhận Ban Cai quản Họ đạo ở nước ngoài. Với tinh thần đó, Hội thánh sẽ tiếp tục thực hiện việc cầu phong, cầu thăng cho chức sắc, chức việc ở nước ngoài hội đủ điều kiện theo quy định của Đạo và pháp luật Nhà nước, nâng đỡ chức sắc, tín đồ Cao đài Tây Ninh ở nước ngoài trong sinh hoạt tôn giáo.

         4. Xin ông Đầu sư cho biết phương hướng hành đạo của Hội thánh Cao đài Tây Ninh trong thời gian tới?

         Đến nay, Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh đã trải qua 04 kỳ Đại hội, được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền các cấp, nên các mặt đạo sự của Hội thánh đi vào nề nếp, ổn định, việc hành đạo của chức sắc, tín đồ được đảm bảo. Kinh sách của Đạo được xuất bản, ấn tống đáp ứng nhu cầu tu học của tín đồ, các hoạt động về tổ chức của Hội thánh, Ban Đại diện Hội thánh tỉnh, thành phố, Họ đạo ở địa phương ngày càng được nâng cao, góp phần củng cố sự tin cậy của nhơn sanh.

         Thời gian tới, Hội thánh tiếp tục tăng cường việc nâng cao năng lực cho chức sắc, chức việc hành đạo; củng cố nhân sự làm việc ở các cơ quan Đạo tại Tòa thánh, Ban Đại diện Hội thánh tỉnh, thành phố và Họ đạo cơ sở; xem xét, công nhận chức sắc, chức việc đang hành đạo ở nước ngoài; tạo điều kiện giúp đỡ các địa phương về việc tu bổ, xây mới các Thánh thất, Điện thờ Phật Mẫu đúng theo mô hình của Hội thánh quy định; tập trung giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhơn sanh tại các địa phương; xin phép Nhà nước cho ra Nguyện san Thông tin Đại Đạo và Website Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh; hướng dẫn bổn đạo tập trung tổ chức tốt các ngày Đại lễ truyền thống và chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày Hoằng khai Đại Đạo.

 

         Xin cảm ơn ông Đầu sư đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Kính chúc ông Đầu sư mạnh khỏe, chúc Hội thánh Cao đài Tây Ninh đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong thời gian tới./.

 

Hoàng Minh Thiện

Đầu sư Thượng Tám Thanh (Nguyễn Thành Tám), Chưởng quản Hội thánh Cao đài tòa thánh Tây Ninh “Hành đạo để thực hiện sự thương yêu và phụng sự nhơn sanh”1. Xin ông Đầu sư cho biết khái quát về Cao đài Tây Ninh?             Cao đài Tòa thánh Tây Ninh là tôn giáo ra đời ở Việt Nam (tại Tây Ninh) năm 1926 do các vị chức sắc tiền bồi có công sáng lập như Đức Quyền Giáo tông Lê Văn Trung, Đức Hộ pháp Phạm
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Khái quát lịch sử Hội thánh Tin lành Việt Nam
Bước đầu tìm hiểu Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam
Đường hướng hành đạo của Cao đài Ban Chỉnh đạo
Giới thiệu về Ngũ chi Minh đạo và Minh sư đạo tại Việt Nam
Khái quát về hệ phái Tin lành Mennonite trên thế giới và Việt Nam
Cao đài Đại đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi thực hiện phương tu “Cư trần bất nhiễm trần”
Cao đài Chiếu Minh Long Châu hành đạo để phục vụ nhơn sanh, giúp đời đạo đức
Bước đầu tìm hiểu Giáo hội Cơ đốc Phục lâm
Minh Lý đạo – Tam tông miếu tự tu, tự độ hướng tới một xã hội hòa bình, an lạc
Giới thiệu sơ lược về Phật giáo Nam tông Khmer
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn