Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 09/08/2020 03:25 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Cao đài Chiếu Minh Long Châu hành đạo để phục vụ nhơn sanh, giúp đời đạo đức

         Cao đài Chiếu Minh Long Châu có nguồn gốc hình thành từ năm 1928, khi các vị tiền bối dựng Nhà đàn đầu tiên bằng lá cây, lấy tên là Chiếu Minh Tự tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Hậu Giang). Năm 1930, Chiếu Minh Tự được xây dựng lại kiên cố bằng bêtông cốt thép cùng một số công trình như Thiên Phong đường, Nhà tu, Nhà tịnh.

           Tháng 9/1947, thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến của cách mạng, chức sắc, tín đồ Cao đài Chiếu Minh Long Châu đồng tình phá bỏ Chiếu Minh Tự, vào ngọn Rạch Trầu lợp căn nhà lá để thờ Đức Chí Tôn, vừa tu hành, vừa đánh giặc và tham gia tổ chức Cao đài cứu quốc các cấp. Đông đảo bổn đạo Cao đài Chiếu Minh Long Châu đều tích cực tham gia hoạt động cứu quốc, đoàn kết xung quanh Mặt trận Việt Minh, ủng hộ cách mạng chống Pháp.

Năm 1948, Cao đài Cứu quốc 12 phái hiệp nhất được thành lập, ông Cao Triều Phát, Cao đài Minh Chơn đạo được bầu làm Chủ tịch. Cao đài Chiếu Minh Long Châu cử ông Nguyễn Hữu Khải tham gia. Năm 1954, toàn đạo trở về xây dựng lại Toà thánh bằng lá cây.

Đầu năm 1956, Nhà đàn Chiếu Minh Tự (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ) được xây dựng lại và chuyển thành Toà thánh Long Châu. Nhân dịp này, Cao đài Chiếu Minh Long Châu thành lập Hội thánh có tổ chức Giáo hội ở Trung ương Toà thánh và Họ đạo ở cơ sở Thánh tịnh, đồng thời ra mắt các phái Cao đài. Nhờ thực hiện tốt công việc phổ độ chúng sanh, Hội thánh Cao đài Chiếu Minh Long Châu đã phát triển nhanh chóng, trong một thời gian ngắn (1956-1960) đã tập hợp hầu hết các nhà đàn của phái Chiếu Minh và phát triển thêm nhiều nhà đàn trong và ngoài tỉnh. Đến năm 1960, Cao đài Chiếu Minh Long Châu có trên 20 thánh tịnh, hơn một vạn tín đồ với khoảng 200 chức sắc, chức việc và gần 1.000 nhà tu hành.

 

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Toà thánh Long Châu là cơ sở nuôi giấu, che chở, bảo vệ cán bộ cách mạng. Tại Toà thánh đã diễn ra nhiều cuộc đấu tranh chống sự đàn áp, bắt bớ của Mỹ - Nguỵ. Phái Chiếu Minh Long Châu đã tham gia vào Liên giao I năm 1956 và Liên giao II năm 1972. Với những hoạt động tôn giáo vì lợi ích dân tộc gắn liền với Toà thánh Long Châu, ngày 2/6/2004, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã công nhận Toà thánh Long Châu là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

 

Hội thánh chủ trương vừa tu phổ độ, vừa tuyển độ phái đạo, được tổ chức theo luật Ngọc đế Chơn truyền, xây dựng Hội thánh lưỡng đài, lưỡng phái. Ông Nguyễn Văn Tự, thánh danh Huyền Tâm làm Chưởng quản Cửu Trùng đài; ông Lê Hữu Lộc, thánh danh Ngọc Minh Khai làm Chơn sư Hiệp Thiên đài; bà Từ Lý, Hội trưởng Nữ phái; Lục viện và các ban thực hiện đường lối hành đạo là tu hành gắn bó với dân tộc, đoàn kết đấu tranh, phụng đạo yêu nước. Với đường hướng đó, Cao đài Chiếu Minh Long Châu đã thu hút trên một vạn tín đồ, thành lập gần 30 Họ đạo, tập trung ở các tỉnh : Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An,…

 

         Ngày 1/5/1996 (13/3/Âm lịch), Cao đài Chiếu Minh Long Châu đã tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn sanh lần thứ I nhiệm kỳ (1996 - 2001) gồm 200 đại biểu nhơn sanh về dự. Đại hội đã bầu ra Ban Thường trực Hội thánh, thông qua Hiến chương và đường lối hành đạo mới.

 

         Sau 15 năm hoạt động theo Hiến chương và đường hướng hành đạo mới và tiếp nối truyền thống hành đạo gắn bó với dân tộc, Hội thánh Cao đài Chiếu Minh Long Châu đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố tổ chức hành chánh của Hội thánh, hoàn thành những nhiệm vụ mà Đại hội và nhơn sanh giao phó. Ban Thường trực Hội thánh điều hành công việc đạo và các Ban tại Toà thánh cùng các Họ đạo được hướng dẫn việc tu hành theo Ngọc Đế Chơn Truyền, Hiến chương và pháp luật Nhà nước. Hội thánh đã duy trì các hoạt động hành đạo và lễ hội đúng chơn truyền của đạo thu hút đông đảo nhơn sanh tham gia; Cơ sở thờ tự ở Toà thánh và Thánh tịnh được duy tu, nâng cấp, xây dựng mới khang trang. Tại Toà thánh đã xây dựng được Thiên Phong đường đảm bảo cho chức sắc và nhơn sanh có nơi hội họp và làm việc; Thường xuyên động viên thăm hỏi các Thánh tịnh và chức sắc, tín đồ, hướng dẫn tu học theo đúng luật đạo và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội; Định kỳ tấn phong chức sắc đảm bảo việc tu hành được ghi nhận đúng luật đạo; Tích cực vận động chức sắc, tín đồ tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội ở địa phương; Liên giao hành đạo tốt với các Hội thánh và tổ chức Cao đài trong việc ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, giúp đỡ nhau trong việc tổ chức các cuộc giao lưu, Đại hội, lễ hội của các Hội thánh Cao đài, tham gia xuất bản Tạp chí Cao đài…

 

         Bên cạnh đó, Hội thánh cũng còn một số tồn tại là chức sắc lãnh đạo Hội thánh còn thiếu, khả năng chuyên môn và sức khoẻ chưa đáp ứng kịp thời cho công việc hành đạo; Chức sắc cơ sở ở Họ đạo cũng còn hạn chế trong điều hành và lãnh đạo nhơn sanh tu học; Một số công việc tồn đọng như tranh chấp đất đai, khiếu kiện của nhơn sanh chưa được giải quyết thấu đáo; Đời sống và kinh tế của bổn đạo chưa được cải thiện, còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến kinh phí hoạt động cho đạo hạn chế; Công việc phổ truyền còn yếu chưa thu hút được nhiều tín đồ vào đạo…

 

         Hiện nay, Cao đài Chiếu Minh Long Châu có hơn 100 chức sắc, 200 chức việc, gần 5 ngàn tín đồ với 20 Họ đạo, hoạt động ở 4 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh.

 

         Tại Đại hội Đại biểu Nhơn sanh lần thứ IV nhiệm kỳ (2010-2015) được tổ chức vào ngày 25, 26/6/2010 (ngày 14, 15/5/Canh Dần), với quyết tâm xây dựng Hội thánh trở thành niềm tin tưởng của nhơn sanh, Hội thánh đã lựa chọn và giới thiệu những chức sắc có năng lực, uy tín, sức khoẻ tham gia lãnh đạo Hội thánh trong nhiệm kỳ này. Đại hội đã thông qua Hiến chương tu chỉnh, báo cáo hoạt động đạo sự nhiệm kỳ III, đề ra chương trình hành đạo nhiệm kỳ IV, bầu Ban Thường trực Hội thánh gồm 13 vị, ông Chánh Phối sư Trần Văn Nhuận tiếp tục làm Trưởng ban.

 

         Nhiệm kỳ 2010-2015, Hội thánh Cao đài Chiếu Minh Long Châu tập trung thực hiện những hoạt động trọng tâm:

 

         - Hướng dẫn nhơn sanh đoàn kết, khắc phục những tồn đọng, yếu kém, phát huy những ưu điểm để củng cố Hội thánh, chấn chỉnh Họ đạo nâng cao chất lượng hoạt động để việc hành đạo đi vào nền nếp, ổn định.

 

         - Tăng cường mở lớp bồi dưỡng giáo lý, học tập hành chánh, nghi lễ cho chức sắc, tín đồ, xây dựng lề lối làm việc hiệu quả, nghiêm túc.

 

         - Tuyên truyền về giáo lý, giáo dục nhơn sanh học tập Hiến chương, đường hướng hành đạo và Pháp lệnh, Nghị định về tín ngưỡng, tôn giáo được phổ biến sâu rộng từ Toà thánh đến Thánh tịnh.

 

         - Tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội, kinh tế ở địa phương, vận động chức sắc, tín đồ chấp hành đúng pháp luật Nhà nước.

 

         - Phát huy truyền thống hoạt động gắn bó với dân tộc, giáo dục con em trong đạo vừa tu hành, vừa lao động xây dựng phát triển đất nước.

 

         - Tích cực tham gia các hoạt động giao lưu với các Hội thánh và tổ chức Cao đài.

 

         - Giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhơn sanh trong bước đường tu hành và hoạt động tôn giáo.

 

         Với truyền thống hoạt động gắn bó với dân tộc, Hội thánh Cao đài Chiếu Minh Long Châu sẽ đạt được những kết quả tốt trong nhiệm kỳ tới và xây dựng Hội thánh ngày càng ổn định./.

        

Minh Hoàng Thiên

Cao đài Chiếu Minh Long Châu hành đạo để phục vụ nhơn sanh, giúp đời đạo đứcTháng 9/1947, thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến của cách mạng, chức sắc, tín đồ Cao đài Chiếu Minh Long Châu đồng tình phá bỏ Chiếu Minh Tự, vào ngọn Rạch Trầu lợp căn nhà lá để thờ Đức Chí Tôn, vừa tu hành, vừa đánh giặc và tham gia tổ chức Cao đài
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Bước đầu tìm hiểu Giáo hội Cơ đốc Phục lâm
Minh Lý đạo – Tam tông miếu tự tu, tự độ hướng tới một xã hội hòa bình, an lạc
Giới thiệu sơ lược về Phật giáo Nam tông Khmer
Cao Đài Ban Chỉnh đạo Bến Tre với sứ mệnh thiêng liêng trong nền Đại đạo Tam kỳ phổ độ
Khái quát về Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
Giới thiệu khái quát về tôn giáo Baha’i
Giới thiệu khái quát về đạo Bửu sơn kỳ hương
Khái quát về Hội thánh Tin lành Báp tít Việt Nam (Nam Phương)
Đôi nét về đạo Tứ ân hiếu nghĩa
Đạo Phật giáo Hòa Hảo - Hoạt động và phát triển
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Giao lưu thể thao chào mừng 65 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ, Ngày truyền thống Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo (02/8/1955 – 02/8/2020)
Độc đáo Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì đen vùng cao Bát Xát
Giao lưu thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn