Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 31/03/2020 07:24 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo

Thực hiện Công văn số 2773/BNV- PC ngày 26/6/2015 của Bộ Nội vụ về việc  tiếp thu ý kiến góp ý về TTHC và trình Quyết định công bố công khai thủ tục hành chính, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tiến hành rà soát Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo đươc ban hành theo Quyết định 1119/QĐ-BNV ngày 10/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng thời nghiên cứu các ý kiến góp ý của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương vào bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo.

Căn cứ các quy định tại Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp hưỡng dẫn thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Ban Tôn giáo Chính phủ đã chỉnh sửa Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo theo hướng sau:

1. Bổ sung từ “ thủ tục” vào trước các nội dung công việc.

2. Bỏ một số từ ngữ, nhằm làm cho tên thủ tục ngắn gọn, rõ nghĩa hơn, thấy được vai trò của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

3. Tách thủ tục thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (ở cả cấp Trung ương và cấp tỉnh) thành 02 thủ tục, gồm:

- Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc;

- Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

4. Chỉnh sửa nội dung một số thủ tục theo đúng quy định tại Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

Ngày17/8/2015 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 868/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; trong đó có 19 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 17 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 09 thủ tục hành chính cấp huyện và 07 thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực tôn giáo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1119/QĐ-BNV ngày 10/10/2013  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo.

Sau đây trân trọng giới thiệu với quý vị Quyết định ban hành và Phụ lục  các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo kèm theo./.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Phụ lục các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo.

Hồng Vân

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáoCăn cứ các quy định tại Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp hưỡng dẫn thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính Nghị định
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ
Thông báo về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ theo Quyết định số 06/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành và những định hướng trong xây dựng Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ
Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Lời cảm ơn đồng bào công giáo
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của Ban Tôn giáo Chính phủ giai đoạn 2013-2015
Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Nghị định 92 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Các tổ chức Tin Lành chuyển đổi hình thức sinh hoạt tôn giáo để phòng, chống dịch Covid-19
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn