Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 06/12/2019 05:18 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tôn giáo
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày 10 tháng 10 năm 2013, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 1119/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn  ...
» xem tiếp
Lời cảm ơn đồng bào công giáo
Chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ xin được trích nội dung bức thư do Hồ Chí Minh gửi đến Giám mục và đồng bào công giáo Vinh, Hà Tính, Quảng  ...
» xem tiếp
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của Ban Tôn giáo Chính phủ giai đoạn 2013-2015
  ...
» xem tiếp
Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
  ...
» xem tiếp
Nghị định 92 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
  ...
» xem tiếp
Thông tư huớng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị
  ...
» xem tiếp
Nghị định 34 Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
  ...
» xem tiếp
Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  ...
» xem tiếp
Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Ngày 19 tháng 01 năm 2011, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Theo quy định tại Thông tư 01 thì phạm vi và đối tượng được áp dụng  ...
» xem tiếp
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về Tôn giáo”
Để tặng và ghi nhận công lao, sự cống hiến của các cá nhân đã có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp quản lý Nhà nước về tôn giáo, ngày 01 tháng 4 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần  ...
» xem tiếp
Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
Ngày 10 tháng 12 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 54/NQ-CP về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. Nghị quyết 54 đã quyết  ...
» xem tiếp
Công điện 162 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội
  ...
» xem tiếp
Giới thiệu các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tôn giáo (đang còn hiệu lực thi hành)
  ...
» xem tiếp
Nghị Quyết 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003
  ...
» xem tiếp
Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg về nhà đất liên quan đến tôn giáo
  ...
» xem tiếp
Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành
  ...
» xem tiếp
Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo (số 21/2004/PL-UBTVQH11)
PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 21/2004/PL-UBTVQH11 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO  ...
» xem tiếp
Nội dung Nghị quyết số 25/NQ-TW
  ...
» xem tiếp
Nội dung Sắc lệnh 234/SL Ngày 14 tháng 6 năm 1955 của Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
  ...
» xem tiếp
Trích Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
(đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001)  ...
» xem tiếp
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII
Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội dừa Bến Tre 2019
Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn