Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 16/12/2018 06:26 PM
Ấn phẩm sách
Ra mắt bộ sách quý về 22 ngôi đình - chùa tiêu biểu của Việt Nam
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2018
Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài
Tìm hiểu Tín ngưỡng thờ cá Ông ở xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Quá trình hình thành và phát triển của Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

1. Giai đoạn trước năm 2004

Ngày 17/5/1995 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 441 UB/QĐ-TC về việc thành lập Phòng Tôn giáo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, do 01 Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm Trưởng Phòng Tôn giáo và một Chuyên viên chuyên trách theo dõi công tác tôn giáo.

2. Giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2007

Căn cứ Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ và Thông tư số 25/2004/TT-BNV ngày 19/4/2004 của Bộ Nội vụ.

Sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giao cho các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng đề án kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên môn quản lý Nhà nước về tôn giáo ở các cấp trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ đã có công văn số 602/SNV-TCNS ngày 28/8/2006 hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng dân tộc - Tôn giáo cấp huyện, thành phố. Cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn được kiện toàn như sau: Phòng Tôn giáo thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, cơ sở vật chất, biên chế và kinh phí hoạt động do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí.

3. Giai đoạn từ năm 2008 đến nay

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 17/KH - UBND ngày 23/02/2008 về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, từ ngày 01/4/2008 Phòng Tôn giáo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh chính thức được sáp nhập vào Sở Nội vụ.

Cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn được kiện toàn như sau: Phòng Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ, cơ sở vật chất, biên chế và kinh phí hoạt động do Sở Nội vụ bố trí. Hiện nay, phòng Tôn giáo có 04 biên chế gồm có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng Phòng và 02 Chuyên viên.

4. Hoạt động của Phòng Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn từ khi thành lập đến nay

Phòng Tôn giáo tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, cụ thể như:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các đền, chùa và các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Tổ chức các hội nghị triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo và mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo ở các cơ quan ban ngành từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác tôn giáo và giáo dục pháp luật cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo tại địa bàn các huyện và thành phố.

- Nghiên cứu đề xuất, xét duyệt các chức sắc tôn giáo đi đào tạo, xuất ngoại; tiếp nhận chức sắc được phân công đến địa bàn tỉnh. Tổ chức đón tiếp các đoàn khách tôn giáo trong và ngoài nước đến thăm địa phương.

- Kết hợp với các cơ quan an ninh, văn hóa, xây dựng và chính quyền nơi sở tại xét duyệt và cho phép các tôn giáo được tu sửa, xây dựng các cơ sở thờ tự trên địa bàn. Cùng với các ngành hữu quan xét duyệt nội dung các kỳ Đại hội của Hội thánh Tin Lành Bắc Sơn; xét duyệt nội dung các ngày lễ hội của các tôn giáo hàng năm.

- Tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định… của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phòng Tôn giáo đã phát huy tốt vai trò tham mưu và quản lý giúp cho các hoạt động tôn giáo trên địa bàn đi vào nề nếp, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Lạng Sơn có hiệu quả. Liên tục từ năm 2003 đến năm 2007, Phòng Tôn giáo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đều được Ban Tôn giáo Chính phủ tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Riêng năm 2004, Ban tôn giáo Chính phủ tặng cờ thi đua cho Phòng Tôn giáo thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Từ năm 2008 đến nay, nhiều năm Phòng Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ được Ban Tôn giáo Chính tặng Giấy khen đã có thành tích đóng góp trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo./.                          

Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quá trình hình thành và phát triển của Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Quá trình hình thành và phát triển của Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk
Giới thiệu vài nét về Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình hình thành và phát triển
Bộ Nội vụ giao ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban thường trực điều hành Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ phân công Thứ trưởng phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo Chính phủ
Cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ
QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ
60 năm Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam 1955 - 2015
Video
Người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam
Giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo(2/8/1955-2/8/2018)
Hành trình về nguồn đong đầy ý nghĩa
Hình ảnh
Sinh hoạt đời thường ở Turkmenistan- quốc gia biệt lập nhất Trung Á
Một số hình ảnh ngôi đền cổ đại khắc từ một khối đá duy nhất
Tái hiện Lễ mừng lúa mới dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum
Audio
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương
Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước vận dụng những kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của Việt Nam
Một số điểm mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Ngọc Tấn 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn